Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis

Milí rodičia!

 

Vážení rodičia, ďakujeme Vám, že vyplníte elektronickú prihlášku na našu školu. Uľahčíte a urýchlite tak   administráciu úkonov  spojených so zápisom. Ďalšie informácie si prečítate po vyplnení a odoslaní prihlášky.  Všetky požadované údaje sú potrebné pre spracovanie úradnej školskej dokumentácie, sú dôverné a chránené proti zneužitiu. Pri vypĺňaní prihlášky používajte dĺžne, mäkčene, meno a priezvisko presne ako na rodnom liste dieťaťa. Prosíme Vás, aby ste vyplnili všetky povinné údaje.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. 

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, druhý podpis vyškrtnite. V takom prípade je potrebné pri podpise prihlášky pripojiť "čestné prehlásenie", z ktorého bude vyplývať, že dieťa má len jedného zástupcu.

Cestne_prehlasenie.docx

V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca, je potrebné priniesť vyplnené tlačivo "Podpisy zákonných zástupcov"

Podpisy_zakonnych_zastupcov.docx

Prihláška sa stáva platnou po overení údajov a podpise zákonných zástupcov.

Ďakujeme.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie predbežnej prihlášky a tešíme sa na osobné stretnutie: