• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • S radosťou za vzdelaním
    • Ústredným mottom školského vzdelávacieho programu je "S radosťou za vzdelaním". Každodennou činnosťou sa snažíme spolu s našimi žiakmi túto myšlienku napĺňať.
     • Zápis do 1. ročníka

      Jarné obdobie je obdobím, kedy sa školy chystajú na zápis žiakov do budúceho 1. ročníka. Ani v tomto období to nie je inak. Motivačným videom Vám chceme v skratke predstaviť našu školu a život školáka. Spolu s pani učiteľkami sa tešíme na budúcich prváčikov.

      Zápis do 1. ročníka bude prebiehať elektronickou formou, kliknite na: prihláška do 1. ročníka

     • Príprava na zápis do 1. ročníka

      Tešíme sa na budúcich prváčikov a usilovne sa pripravujeme na zápis žiakov do 1. ročníka.

      Podľa schváleného VZN mesta Levice č. 98 o termíne zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, sa zápis šesťročných detí (narodených od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015) do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch:

     • 2% daní

      Vážení rodičia a priatelia školy, prosíme Vás o darovanie 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri ZŠ Školská ul. 14 Levice.

      Pripájame tlačivo k 2%. Po vyplnení tlačiva je možné ho odovzdať priamo na Daňový úrad v Leviciach alebo prostredníctvom Vášho dieťaťa ho odovzdáte triednemu učiteľovi spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov.

     • Vyučovanie od 8.marca 2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 pokračuje zatiaľ vyučovanie na I. stupni v nezmenenom režime.

      Nakoľko to kapacitné možnosti školy dovoľujú, vzdelávanie je umožnené:

      • žiakom, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce
      • žiakom, ktorým podmienky
     • Testovanie víkend 13. a 14. február

      Vážení rodičia, naďalej platí povinnosť preukázať sa pri prezenčnom vyučovaní Vášho dieťaťa negatívnym testom zákonného zástupcu. Mesto na svojej stránke zverejnilo odberné miesta, ktoré fungujú aj počas víkendu. Žiadame zákonných zástupcov, aby po absolvovaní testu podali čestné vyhlásenie cez EDUPAGE a ako prílohu pridali fotokópiu (resp. screen) výsledku. Vaša žiadosť bude skontrolovaná triednym učiteľom a akceptovaná.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 11. 4. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje