• Otvorenie školského roka 2022/2023

     •  

      ​​Vážení rodičia a milí žiaci,

      slávnostné zahájenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022.

      7:55 – 8:00           žiaci 2. - 8. ročníka postupne prejdú do telocvične školy so svojimi triednymi učiteľmi

                                   žiaci 1. a 9. ročníka ostávajú na nádvorí školy a ako poslední vojdú do telocvične

      8:00                     slávnostné otvorenie školského roka v telocvični, po skončení slávnostného otvorenia prejdú s triednymi učiteľmi do tried.

      Predpokladaný koniec cca o 9:30.

      Činnosť v ŠKD začína v utorok 06.09.2022. Obedy sa podávajú od utorka 06.09.2022.

      ​​​​​​​Organizácia začiatku školského roka:

      Pred nástupom do školy je potrebné podať cez EDUPAGE prehlásenie o bezpríznakovosti.

      • utorok 06.09.2022 a streda  07.09.2022
       •  1. ročník vyučovanie končí o 10:40
       •  2. – 4. ročník vyučovanie končí po 4. vyučovacej hodine o 11:40
       •  5. – 9. ročník vyučovanie končí po 5. vyučovacej hodine o 12:35
     • Školská jedáleň

     • Vážení rodičia, blíži sa začiatok školského roka 2022/2023 a zverejňujeme informácie k stravovaniu v školskej jedálni. Nová vedúca školskej jedálne Ing. Adriana Šubová pre deti pripravuje zmeny, ktoré by mohli zatraktívniť stravovanie v školskej jedálni.

      Školská jedáleň je v prevádzke od utorka 06. septembra 2022. Zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa na stravu formou zápisného lístka, ktorý je priložený v prílohe. Tento zápisný lístok odovzdá v prvé dni školského roka triednemu učiteľovi. Bližšie informácie k začiatku školského roka, ako aj k stravovaniu, Vám poskytnú triedni učitelia v najbližších dňoch.

      Výška finančného príspevku na stravovanie (nákup potravín) od 1.9.2022 pre stravníkov:

      Žiaci 1. – 4. ročníka: 1,21 €             Žiaci 5. – 9. ročníka 1,30 €

      Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:

      Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred, najneskôr do 23. dňa v predchádzajúcom mesiaci, s uvedením priezviska stravníka a triedy, variabilného symbolu (mesiacrok) a to zvolenou formou:

      • Internetbanking                * vklad na účet           * poštová poukážka  

      Noví stravníci dostanú informácie od triednych učiteľov.

      Predpokladaná výška  príspevku na stravovanie v školskom roku 2022/2023

      Výška finančného príspevku na stravovanie (nákup potravín) od 1.9.2022 pre stravníkov:

      Na číslo účtu IBAN: SK96 5600 0000 0071 3728 6005

      V prípade trvalého príkazu je mesačná platba:

      I. stupeň: 22,65 €

      II. stupeň: 24,35 €

      V prípade  zmeny finančného príspevku na stravovanie Vás budeme informovať.

      V prípade neskorého preukázania úhrady bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bola preukázaná úhrada stravného.

      Možnosti odhlasovania zo stravovania:

      V prípade, ak sa žiak na vyučovaní nezúčastní, je povinný sa zo stravy odhlásiť.

      Odhlásiť, prípadne prihlásiť sa na obed je možné najneskôr do 14:00 hod v predchádzajúci pracovný deň. Cez víkend: v nedeľu do 19:00 hod.

      • V prípade neprítomnosti žiaka v škole (ak nie je odhlásený), je možné  odobrať stravu do jednorázového obedára, ktorý poskytne ŠJ za poplatok (pokyny ÚVZ SR, prevádzkový poriadok ŠJ a ZŠ) v čase výdaja stravy od 12:00 hod do 13:00 hod, miesto odberu: zadná časť školy – nakladacia rampa oproti altánku, pričom ŠJ nezodpovedá za stravu konzumovanú mimo priestorov ŠJ.
      • Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie/prihlásenie žiaka na stravovanie. V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky (neodhlási stravu v ŠJ), je zákonný zástupca povinný uhradiť neodhlásený obed v plnej výške (podľa dodatku k VZN Mesta Levice, prevádzkového poriadku ŠJ a ZŠ).
      • Oznámenie o pôvode mäsa v školskej jedálni.
       Bravčové mäso - Slovenská republika, Hovädzie mäso - Slovenská republika, Hydina - Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika
      • Z dôvodu dodržiavania všeobecno – záväzných predpisov pre školské stravovanie napr.: zásady správnej výrobnej praxe, HACCP a pod., nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

       

      Vedúca školskej jedálne: Ing. Adriana Šubová tel: 0366301216

      Mail: jedalen.skolska14lv@gmail.com

     • Organizácia školského roka 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci, pomaly sa blíži začiatok školského roka a postupne budeme na stránke školy zverejňovať informácie k jeho úspešnému naštartovaniu. Zatiaľ zverejňujeme dôležité termíny.

      1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. 2. septembra 2022 sú prázdniny. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).
      2. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

      Testovanie deviatakov T9 2023: 22.03.2023 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Testovanie piatakov T5 2023: 17.05.2023 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

      Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ v termíne od 06.09.2022 do 22.10.2022.

       

       

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Školský rok sa pomaly chýli k svojmu záveru. V štvrtok 30.06.2022 je organizácia vyučovania nasledovná:

      8:00 - slávnostné ukončenie školského roka v telocvični školy

      Po jeho skončení presun žiakov do tried a odovzdávanie vysvedčení.

      Predpokladaný koniec cca o 9:30.

      V tento deň sa obedy nepodávajú a činnosť ŠKD je len ráno od 6:30 do 7:35.

      Do školy nastúpime opäť v pondelok 5. septembra 2022.

      Prajeme Vám leto plné oddychu!

     • Nákup školských potrieb

     • Náš partner poskytuje zľavu na nákup školských potrieb. Pri nákupe sa preukážete priloženým kupónom. Zľava platí do 30.09.2022.

     • Spolu múdrejší 3

     • Projekt Spolu múdrejší 3 sa pomaly chýli k svojmu záveru. V rámci "doučovacích" aktivít sa zapojení žiaci 1. a 2. stupňa popasovali s problematikou anglického jazyka, slovenského jazyka a matematiky. Žiaci pracovali v malých skupinách, niekedy i netradičnými spôsobmi a svoje popoľudňajšie aktivity využli na upevnenie učiva v predmetoch.

     • Medzinárodný deň detí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň detí.

      1.jún – Deň detí – sme na našej škole oslávili tento rok výnimočne. Naši najstarší žiaci 8.a 9. ročníka si pripravili pre mladších kamarátov rôzne športové súťaže, zábavné hry. Na každom stanovišti mohlo dieťa získať pečiatku a potom ju vymeniť v stánku odmien za krásne darčeky, sladkosti, písacie potreby. Vo voľnom čase sa mohli zabaviť na atraktívnej nafukovacej šmýkačke alebo veľkom skákacom hrade. Sme naozaj hrdí, že žiaci, ktorí sa o niekoľko mesiacov stanú stredoškolákmi sa venovali malým deťom naozaj s láskou a porozumením. Ďakujeme aj hlavnému sponzorovi – papiernictvu Mira Office!

     • Deň bez školskej tašky

     • Dňa 20. mája ste teda v našej škole nevideli len tak obyčajnú školskú tašku. Tento deň si zvolili zástupcovia žiackeho parlamentu ako "Deň bez školskej tašky". Žiaci druhého stupňa prišli do školy s učebnými pomôckami a desiatou v nezvyčajnej taške. A niektorí teda boli riadne kreatívni. Presvedčiť sa o ich kreativite môžete v nasledujúcich fotkách.

     • Deň narcisov 2022

     • Vyzbierali sme sumu 986,80 €.

      28. apríla 2022 prebiehal  ďalší v poradí už 26. ročník charitatívneho podujatia. Naša škola je prirodzenou súčasťou tohto podujatia. Po troch rokoch pandémie sme s pokorou oslovili žiakov, rodičov a priateľov školy, aby prispeli na túto jedinečnú finančnú zbierku. Onkologickí pacienti v dnešných dňoch potrebujú výraznú zdravotnícku pomoc, pretože pandémia spôsobovala mnohým komplikácie.

      Chceme poďakovať rodičom, deťom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom i priateľom školy za každý cent, ktorým prispeli na toto  výnimočné podujatie.

     • Deň Zeme 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme 2022.

      22.apríla si žiaci všetkých tried pripomenuli rôznymi aktivitami, aké je dôležité starať sa o skvosty našej Zeme a chrániť ich.

     • Zo života školy

     • Hľadáte pre budúceho prváčika školu s kvalitným vzdelávaním spojeným s radosťou, individuálnym prístupom, útulným prostredím a rodinnou atmosférou? Potom naša škola na Vinohradoch je pre Vás tá pravá!

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ školského roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že tento rok sa opäť bude konať zápis do 1. ročníka základnej školy prezenčne.

      Koho sa zápis týka? 

      • všetkých šesťročných detí  narodených  od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016.

      Kedy? 

      • 29. apríla 2022 (piatok )       od 14.00 hod. – 18.00 hod.
      • 30. apríla 2022 (sobota )     od   8.00 hod. – 12.00 hod.

      Kde?

      • Priamo v budove našej školy.

      Je možné i elektronické prihlasovanie, ktoré môže urýchliť nevyhnutné administratívne úkony pri osobnom stretnutí. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť tu: Elektronická prihláška

      Upozornenie: elektronická prihláška sa stáva platnou až po podpise v deň zápisu.

      Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.  Na prihláške postačuje podpis  len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

      príloha 1: Podpisy zákonných zástupcov (písomné vyhlásenie oboch zákonných zástupcov)

      príloha 2: Čestné prehlásenie (v prípade, že nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu)

       Pre presnosť údajov je potrebné, aby si rodičia priniesli so sebou:

      • občianske preukazy
      • rodný list dieťaťa.

      V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou (prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak chcú rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

      Ak dieťa nedosahuje školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Povinnosť zákonného zástupcu prísť na zápis do 1. ročníka ostáva. Pri zápise zákonný zástupca upozorní základnú školu na zámer požiadať materskú školu o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

      O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.

      V prípade otázok nás kontaktujte na skolska14@centrum.sk; resp. 036/6307 370:

     • Pohybový program alebo bilaterálna integrácia

     • Sme veľmi radi, že ako jedna z mála škôl na Slovensku umožňujeme svojim žiakom prístup k pohybovému programu prostredníctvom certifikovaného lektora.

      Pohybový program bilaterálnej integrácie vychádza z vývinových cvičení. Cielený pohyb alebo fyzická aktivita, pomáha deťom s učením a prospievaním v triede. Takýto druh pohybu má obrovské benefity na vývin mozgu. Budovanie motorických schopností dieťaťa nie je len na to, aby bolo zdravé, ale aj na podporu všetkých oblastí a aspektov rozvoja učenia. Je veľmi užitočné zahrnúť aktivity podporujúce každú zo spomenutých oblastí do každodenného života dieťaťa už od útleho veku.

      Deti spolu s našou špeciálnou pedagogičkou Klaudiou, ktorá má certifikát pre vykonávanie takýchto cvičení, trénujú svoje motorické zručnosti prostredníctvom:

      # 1 - Koordinácie ruka-oko
      # 2 - Bilaterálne koordinácie
      # 3 - Silného stredu tela
      # 4 - Rovnováhy a koordinácie
      # 5 - Prechádzania stredovou líniou tela
      # 6 - Aktivít na periférii tela

       

     • Školský semafor - aktualizované opatrenia

     • Vážení rodičia, Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR zverejnilo aktualizovaný Školský semafor, ktorého plné znenie si môžete prečítať v prílohe.

      Najdôležitejšie zmeny:

      • Zrušenie  povinnosti  nosenia  rúšok  v  triedach,  naďalej  nosenie rúšok v  spoločných  priestoroch (povinnosť  nosiť  po  izolácii respirátor).
      • Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19. 
      • Úzke kontakty nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Tito žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, odporúča sa respirátor typu FFP2

      Naďalej prosíme rodičov o nasledovné:

      • využívanie domáceho samotestovania a nahlásenie použitia samotestu formou vyhlásenia cez EDUPAGE,
      • dodržiavanie princípu R - O - R
      • vstup  cudzím  osobám  do  priestorov  školy  a  školského zariadenia  je  povolený  po  predložení „Písomného  vyhlásenia  o  bezpríznakovosti návštevníka“  a po predchádzajúcej dohode s príslušným vyučujúcim, resp. s vedením školy
      • rodič po  každom  prerušení dochádzky  do  školy  v  trvaní  3  a  viac  po  sebe nasledujúcich kalendárnych  dní  (vrátane víkendov  a  sviatkov) predkladá  „Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti“  žiaka.

      Školský semafor platnosť od 25.02.2022

       

       

     • Separovanie odpadu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Separovanie odpadu.

      Aj vďaka triedeniu odpadov môžeme prispieť k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. V každej triede sa nájde taška na oddelenie plastov od papieru a vo vestibule školy môžu žiaci vyseparovať nádoby od nápojov a batérie.

     • Aktualizované opatrenia

     • Vážení rodičia, ďakujeme Vám vopred za spoluprácu pri dodržiavaní všetkých nariadení.

      Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný Školský semafor.

      AKTUALIZOVANÝ ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      Vzhľadom na vydanie novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platí, že ak niekto od dnešného dňa ide na test alebo sa objavia príznaky ochorenia:

      • pozitívna osoba ide do izolácie. Izolácia trvá 5 dní od odobratia vzorky na test alebo od objavenia príznakov, ak sa za posledných 24 hodín izolácie nevyskytli príznaky.
      • ak bol človek v kontakte s pozitívnou osobou 2 dni pred jej testovaním alebo pred objavením príznakov, nasleduje karanténa. Karanténa trvá 5 dní od kontaktu s pozitívnou osobou, ak sa počas posledných 24 hodín neobjavia klinické príznaky ochorenia.

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá je:

      1. kompletne očkovaná a zároveň má aplikovanú posilňovaciu (booster) dávku alebo

      2. kompletne očkovaná alebo

      3. ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

      Prečítajte si viac v aktualizovanom Školskom semafore https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

     • Spolu múdrejší III

     • Projekt Spolu múdrejší III je schválený!

      Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

      Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

      Na našej škole je vytvorených sedem doučovacích skupín, v každej je max. po 5 žiakov a spolu s pani učiteľkami, resp. s pani asistentkami sa budú žiaci od 17. januára do 17. júna pravidelne stretávať a riešiť problémy, odstraňovať nedostatky tak, aby zlepšili úroveň svojich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, triedne rodičovské združenia sa budú konať v dňoch 17. - 19. januára online formou. Prístup na zoom získate pozvánkou od triedneho učiteľa.